Διάρκεια προγράμματος

  • Απρίλιος 2018 – Απρίλιος 2019

Το πρόγραμμα στοχεύει

  • Στην υποστήριξη των ελληνικών αρχών στην παροχή ψυχοκοινωνικής και κοινωνικής βοήθειας και σε υπηρεσίες στοχευμένης πολιτιστικής διαμεσολάβησης σε Σύριους πολίτες που παραμένουν στα νησιά της Λέσβου και της Σάμου, με έμφαση στις πλέον ευπαθείς ομάδες.
  • Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών μέσω μεταφοράς στους σε ειδικές εγκαταστάσεις στην ενδοχώρα και μέσω υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από το King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief)