Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2017 - 30 Ιουνίου 2019

Περιγραφή: Σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο όπως και με τις ανθρωπιστικές αρχές και πρότυπα, ο ΔΟΜ έχει ως στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης όσον αφορά την προστασία μεταναστών και προσφύγων οι οποίοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και που επηρεάζουν τη μελλοντική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ανάγκες, στόχος του ΔΟΜ είναι ο εντοπισμός βιώσιμων λύσεων όσον αφορά περιστατικά σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου (SGBV), κατάχρησης ουσιών και εξάρτησης, κινούμενος παράλληλα στην κατεύθυνση της ένταξης μέσω δράσεων απασχόλησης και εργαστηρίων.

Αναλυτικά:

  • Βελτιστοποιημένη επείγουσα στέγαση και εξειδικευμένη υποστήριξη σε θύματα σεξουαλικής βίας ή της βίας λόγω φύλου (SGBV), συμπεριλαμβανομένων μέτρων ευαισθητοποίησης και προβολής. 

Ο ΔΟΜ θα δημιουργήσει ξενώνα μετάβασης για θύματα σεξουαλικής βίας ή της βίας λόγω φύλου (SGBV), τόσο πρόσφυγες και μετανάστριες όσο και Ελληνίδες, που βρίσκονται σε μετέωρο καθεστώς όσον αφορά την προστασία τους μέχρι την ολοκλήρωση μακροσκελών διαδικασιών (π.χ. ιατρικές εξετάσεις) ώστε να γίνουν δεκτές σε προγράμματα μακροπρόθεσμης στέγασης. Με παροχή στέγασης 24 θέσεων, ο ξενώνας θα επιτρέπει την επείγουσα και ασφαλή διαμονή των γυναικών (με παιδιά ως 12 ετών) για μια περίοδο που δεν θα ξεπερνά τις 4-6 εβδομάδες μέχρι να καταστεί δυνατή η παραπομπή τους σε δημόσιο ξενώνα. Σε επείγουσες περιπτώσεις και/ή σε ιδιαίτερα ευάλωτα περιστατικά (π.χ. εγκυμοσύνη, σοβαρά ιατρικά περιστατικά), η διαμονή των επωφελούμενων θα μπορεί να επεκτείνεται για μερικές επιπλέον εβδομάδες. Επίσης, θα συνταχθεί εξειδικευμένο υλικό το οποίο θα τυπωθεί σε πολλές γλώσσες προς όφελος των προσφύγων και μεταναστριών, συμβάλλοντας στην κατανόηση των δικαιωμάτων τους όπως και της βοήθειας που θα παρέχεται σε ζητήματα σχετικά με τη σεξουαλικής βία ή της βία λόγω φύλου (SGBV).

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης και απόκρισης όσον αφορά τη χρήση και την εξάρτηση από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και της διευκόλυνσης της παραπομπής σε κέντρα απεξάρτησης.

Ο ΔΟΜ θα συνεργαστεί με το ΚΕΘΕΑ ώστε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει παρέμβαση διπλής κατεύθυνσης με στόχο (ι) την ευαισθητοποίηση και (ιι) τη στήριξη μεταναστών και προσφύγων στην απεξάρτησή τους από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Μέσω εκτίμησης των αναγκών κατά περίπτωση σε στοχευμένα σημεία και στην αστική περιοχή της Αθήνας, το ΚΕΘΕΑ και ο ΔΟΜ θα εντοπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού με προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των επιλεγμένων σημείων θα βρίσκονται εκείνα στα οποία υπάρχει ήδη παρουσία του ΔΟΜ ως υπεύθυνη υπηρεσία για το συντονισμό των δομών και ως φορέας προστασίας: στη Μαλακάσα, τα Οινόφυτα, τη Θήβα και τη Ριτσώνα. Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, κινητή μονάδα συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ θα επισκέπτεται εκ περιτροπής τις εν λόγω δομές και το κέντρο της Αθήνας. Η μονάδα θα αποτελείται από συμβούλους εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, ψυχίατρο, κοινωνικούς λειτουργούς, οδηγό και διερμηνείς/πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και θα παρέχει τις περισσότερες υπηρεσίες πρόληψης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων εξάρτησης από αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, όπως και ζητήματα ψυχικής υγείας.

  • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου βίας και κακοποίησης προάγοντας την ενεργή ανάμειξη μεταναστών και προσφύγων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας μεταναστών και προσφύγων, την πρόληψη της σεξουαλικής βίας ή της βίας λόγω φύλου (SGBV), την αντιμετώπιση της κατάχρησης και εξάρτησης από ουσίες όπως και την ένταξη, ο ΔΟΜ θα υλοποιήσει δύο επιμορφωτικά εργαστήρια σε Θήβα και Ριτσώνα: α) εργαστήριο ραπτικής στη Θήβα: θα παρασχεθούν ραπτομηχανές και υλικά, εστιάζοντας κυρίως σε γυναίκες, οι οποίες θα φτιάξουν διάφορες χειροτεχνίες και β) κηπουρική στη Ριτσώνα: ο ΔΟΜ θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη περιοχή εντός της δομής της Ριτσώνας η οποία προσφέρεται για την καλλιέργεια κηπευτικών και για κηπουρική.

Χρηματοδότηση

MRF grant, CEB

Περιοχές δράσης
  • Αττική/Κεντρική Ελλάδα: Οινόφυτα, Ριτσώνα, Μαλακάσα, Θήβα, Θερμοπύλες, αστική περιοχή Αθήνας
  • Κεντρική Ελλάδα: Λιβαδειά