Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα»  – Supporting Organizations that assist migrant asylum seeking population in Greece (SOAM), ήταν μέρος του Προγράμματος Ασύλου GR05 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2009-2014. Σκοπός του προγράμματος ήταν η διαχείριση και η υλοποίηση ενός προγράμματος κατανομή; των πόρων του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα.

Ξεκίνησε με τη χρηματοδοτική στήριξη των δωρητών χωρών Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σε μια περίοδο όπου υπήρχε επείγουσα ανάγκη για δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν υπηρεσίες στην Ελλάδα για ευάλωτους πληθυσμούς αιτούντες άσυλο όπως τα ασυνόδευτα παιδιά. Το πρόγραμμα διαχειρίστηκε το γραφείο χρηματοδοτικού μηχανισμού των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ στις Βρυξέλλες με τον ΔΟΜ στην Αθήνα, ως φορέα διαχείρισης πόρων στην Ελλάδα. Η Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης (UDI) ήταν ο υπεύθυνος εταίρος του Προγράμματος ως εκπρόσωπος των Δωρητών. Ο ΔΟΜ συνέταξε και δημοσίευσε μια Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή των ΜΚΟ που τελικά διοργάνωσαν κέντρα υποδοχής για ευάλωτους πληθυσμούς αιτούντες άσυλο, με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ελλάδα.

Επωφελούμενοι: Το Πρόγραμμα υποστήριξε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα με μακρά πείρα στην παροχή υπηρεσιών στον μεταναστευτικό πληθυσμό. Οι άμεσοι δικαιούχοι του Προγράμματος ήταν οι αιτούντες άσυλο και πιο συγκεκριμένα ευάλωτες ομάδες όπως τα ασυνόδευτα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, και μονογονεϊκές οικογένειες. Εκτός από τη διαμονή και το φαγητό, οι δικαιούχοι του SOAM έλαβαν ιατρική περίθαλψη, προμήθειες υγιεινής, νομικές συμβουλές, διερμηνεία, και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στόχοι: Το πρόγραμμα στόχευσε στην αύξηση της ποσότητας των κέντρων υποδοχής που διαχειρίζονται οι ΜΚΟ για ευάλωτους αιτούντες άσυλο αλλά και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους για τη διαμονή τους έως ότου οι ελληνικές αρχές εξετάσουν τις αιτήσεις ασύλου τους. Επιπλέον, το Πρόγραμμα προώθησε τη συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ, των Αρχών και της κοινωνίας.

Διάρκεια των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων:

Ο ΔΟΜ διαχειρίστηκε το έργο από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017. Οι επιλεγμένοι φορείς υλοποίησης έργων ήταν ΜΚΟ που διοργάνωσαν 4 δομές - τρεις στην Αθήνα και μία στην Πάτρα - από τον Σεπτέμβριο μέχρι την τελευταία ημέρα υλοποιησης δρασεων του προγράμματος, τον Απρίλιο του 2017. Το Πρόγραμμα είχε αρχικό προϋπολογισμό 4.9 εκατομμυρίων και αναχρηματοδοτήθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων.

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από την Γενική Διεύθυνση DG JUSTICE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχετιζόμενα Πηγές

Διαβάστε περισσότερα εδώ