EEA1

EEA

 

 

Περιγραφή

Το έργο «Υποβοηθούμενη Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη Μεταναστών με ευαλωτότητα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) από τον ΔΟΜ. Μέσω του έργου, ο ΔΟΜ επιδιώκει να παράσχει βοήθεια AVRR σε μετανάστες που βρίσκονται σε καταστάση ευαλωτότητας, και που εκφράζουν τη βούληση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Πιθανοί δικαιούχοι

  • άτομα με προβλήματα υγείας
  • ασυνόδευτα ανήλικα
  • ηλικιωμένα άτομα (+65),
  • θύματα εμπορίας ανθρώπων,
  • εγκυμονούσες
  • οικογένειες
  • δικαιούχοι με άλλες ευαλωτότητες

Τι είναι AVRR

Ο ΔΟΜ ορίζει το AVRR ως «διοικητική, υλικοτεχνική ή οικονομική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για επανένταξη, σε μετανάστες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής, οι οποίοι προσφέρονται εθελοντικά να επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους» (Γλωσσάριο της μετανάστευσης του ΔOM, 2019) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής προσέγγισης της διαχείρισης της μετανάστευσης με στόχο την ομαλή και ανθρώπινη επιστροφή και επανένταξη των προσώπων αυτών. Το AVRR αποτελεί βασική δραστηριότητα του ΔΟΜ και παρέχει ζωτική βοήθεια σε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους κάθε χρόνο τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Η απόφαση της επιστροφής είναι 100% εθελοντική και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του μετανάστη. Το AVRR βρίσκεται στο επίκεντρο των δεσμεύσεων του ΔΟΜ για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών , διασφαλίζοντας ότι κάθε εθελούσια επιστροφή διέπεται από δύο βασικές αρχές, την ελευθερία της επιλογής και της τεκμηριωμένης απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από έγκαιρη, αντικειμενική και αξιόπιστη παροχή πληροφοριών.

Τι είναι η Επανένταξη

Η επανένταξη είναι γενικά κατανοητή ως μια πολυδιάστατη διαδικασία που καθιστά ικανά τα άτομα να αποκαταστήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχοκοινωνικές σχέσεις που απαιτούνται για την διατήρηση της διαβίωσης, της αξιοπρέπειας και την εκ νέου συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της χώρας. Ο ΔΟΜ υποστηρίζει ότι η βοήθεια επανένταξης μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν υπάρχει σε ένα βαθμό εκ νέου ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα. Σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες των επωφελούμενων και η υποστήριξη αυτών κατά την επιστροφή. Οι έννοιες της επιστροφής και της επανένταξης αλληλοσυνδέονται στενά με εκείνη της βιωσιμότητας . «Η επανένταξη μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη όταν εκείνοι που επέστρεψαν εθελοντικά έχουν φθάσει σε επίπεδα οικονομικής αυτάρκειας, κοινωνικής σταθερότητας εντός των κοινοτήτων τους αλλά και ψυχοκοινωνικής ευεξίας που τους επιτρέπει να ανταπεξέλθουν μπροστά στους λόγους μίας (εκ νέου) μετανάστευσης. Έχοντας πετύχει μια βιώσιμη επανένταξη, αυτοί που επέστρεψαν εθελοντικά είναι σε θέση να πάρουν περαιτέρω αποφάσεις όσον αφορά την μετανάστευση από επιλογή και όχι αναγκαιότητα.» (Towards an integrated approach to reintegration in the context of return, IOM, 2017)

Οι επωφελούμενοι της βοήθειας επανένταξης, λαμβάνουν ενημέρωση και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης, βασιζόμενα στις ανάγκες τους. Τα σχέδια επανένταξης υλοποιούνται σε συνεργασία με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες επιστροφής και ωφελούν αυτούς που επέστρεψαν  στις τοπικές κοινωνίες και στις χώρες υποδοχής.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ

EE grants

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από της τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Ι: Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org & www.eeagrants.gr

 

Σχετικά με το Πρόγραμμα: Άσυλο και Μετανάστευση (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων)

Το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων) στην Ελλάδα, ύψους 16,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, την υποστήριξη και τη φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με τη HumanRights360

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/

 

Σχετικά με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με τη HumanRights360

 

Logos

Σχετικά με τη ΣΟΛ Crowe

Η ΣΟΛ Crowe παρέχει ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα διευρυμένο δίκτυο οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Εταιρεία παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε όλο το εύρος 17 συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη, ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών μας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν όλους τους τομείς της επιχειρησιακής δραστηριότητας- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης, Φορολογικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπηρεσίες Business Monitoring, Υπηρεσίες HTL, Υπηρεσίες Τεχνολογίαςδημιουργώντας άμεση και ορατή αξία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρία διαθέτει συμβούλους με υψηλή εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, με εμπειρία και επαγγελματική γνώση και επάρκεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://solcrowe.gr/

 

Σχετικά με τη HumanRights360

Η HumanRights360 είναι μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς διακρίσεις. Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η πίστη ότι η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται μόνο μέσω της προστασίας των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλου του πληθυσμού, και ότι μέσω της συγκρότησης ευρύτερων συμμαχιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, μπορούν να οικοδομηθούν ανοιχτές και ανεκτικές κοινωνίες, που απορρίπτουν την ακροδεξιά ρητορεία, τον εξτρεμισμό και την ξενοφοβία, και λειτουργούν σε πλαίσιο λογοδοσίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας της HumanRights360 είναι: οι υπηρεσίες ένταξης με ενεργή παρουσία στο προσφυγικό πεδίο (π.χ. Έβρος), οι υπηρεσίες επανένταξης και υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών (αποφυλακισμένοι, άνεργοι), η καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους μέσω της καταγραφής περιστατικών για το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής βίας, της προώθησης καμπανιών, της συμμετοχής σε έρευνες, αναφορές και εκδόσεις, και της νομικής υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων, η στρατηγική επικοινωνία και παρεμβάσεις (advocacy) για θέματα που αφορούν την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων πληθυσμών, και η διαχείριση επιχορήγησης EEA Grants και άλλων προγραμμάτων αναχρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.humanrights360.org/el/