Το Displacement Tracking Matrix (DTM)/Σύστημα Παρακολούθησης Ροών στη Μεσόγειο έχει στόχο τη συλλογή και την τακτική ενημέρωση της πληροφόρησης σχετικά με τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη, ούτως ώστε να παρέχει ακριβή και έγκαιρη επισκόπηση των μεταναστευτικών ροών.

Δεδομένων των διαστάσεων και της πολυπλοκότητας των τρεχουσών μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, το DTM προσφέρει μια ολιστική και δυναμική προσέγγιση στη συλλογή πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση της εξελισσόμενης κατάστασης στις χώρες καταγωγής, διεύλευσης και τελικού προορισμού.

Συγκεκριμένα, το DTM:

  • Εντοπίζει και παρακολουθεί τις σημαντικότερες περιοχές κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών
  •  Χαρτογραφεί τις οδούς που χρησιμοποιούν οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο
  • Συλλέγει πληροοφορίες σχετικά με την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, όπως και συγκεκριμένα τρωτά σημεία
  • Εντοπίζει τις γενικές μεταναστευτικές τάσεις 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω DTM παρέχουν τη δυνατότητα να κατανοηθούν καλύτερα τα κύρια προφίλ των μετακινούμενων πληθυσμών, συμπεριλαμβάνοντας την αφετηρία, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους λόγους μετακίνησής τους. Οι πληροφορίες δίνουν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς να παρέχουν πιο στοχευμένη υποστήριξη στον πληγέντα πληθυσμό.

DTM Video