Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2018  – 30 Απριλίου 2019

Περιγραφή:

Μέσω αυτής τη δράσης ο ΔΟΜ, στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των έκτακτων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης των υπαρχουσών ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας και της διαχείρισης των νεοσύστατων,  καθώς και μέσω της παροχής βοήθειας και πρόσβασης των επωφελούμενων σε αρμόδιες υπηρεσίες.

Πυλώνες δράσης:

  • Δημιουργία 954 νέων θέσεων στη Μαλακάσα, τα Οινόφυτα, την Καβάλα, τις Σέρρες και το Βαγιοχώρι Θεσσαλονίκης.
  • 390 νέες θέσεις στο Βαγιοχώρι
  • Επαναλειτουργία κέντρων φιλοξενίας στη Βόλβη Θεσσαλονίκης και στη Στυλίδα Φθιώτιδας με τη δημιουργία 1.200 θέσεων και συνέχιση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας στην Κάτω Μηλιά (430 θέσεις).
  • Ανάπτυξη 4 ομάδων Συντονισμού (Site Management Support/SMS) στο Βαγιοχώρι, την Κάτω Μηλιά, τη Βόλβη και τη  Στυλίδα αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες, συντονιστές, διερμηνείς/πολιτιστικούς διαμεσολαβητές και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο ΔΟΜ στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής άλλους εθνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς φορείς, συντονίζοντας τις δράσεις με έγκαιρο, συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο.

Χρηματοδότηση

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME)

Περιοχές δράσης

Μαλακάσα (Αττική), Οινόφυτα (Βοιωτία), Καβάλα, Σέρρες, Βαγιοχώρι (Θεσσαλονίκη), Βόλβη (Θεσσαλονίκη), Στυλίδα (Φθιώτιδα), Κάτω Μηλιά (Κατερίνη).