Διάρκεια: Απρίλιος 2021 – Δεκέμβριος 2022

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 που ξέσπασε στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου 2020, οι κίνδυνοι για την υγεία και την προστασία έχουν επιδεινωθεί για τον μεταναστευτικό πληθυσμό που διαμένει στη χώρα. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού εντός των μεταναστευτικών κοινοτήτων και την αύξηση της ετοιμότητας του εθνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και των αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με τη διαχείριση της μετανάστευσης, η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά προληπτικών μέτρων και μέτρων αντιμετώπισης. Ωστόσο, δεδομένης της διάρκειας και του μεγέθους της πανδημίας, σε συνδυασμό με το αυξημένο βάρος στις εθνικές δομές υγειονομικής περίθαλψης και τις δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη στις συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών αρχών.

Η προτεινόμενη δράση του προγράμματος στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη για την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης της COVID-19 εντός των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Υπό τον συνολικό συντονισμό, επίβλεψη και τεχνική καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας (ΥΠ), ο ΔΟΜ θα αναλάβει την προμήθεια και παράδοση σημαντικού εξοπλισμού, προμηθειών και φαρμάκων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της COVID-19 σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο ΔΟΜ θα αναλάβει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Προμήθεια και παράδοση κινητών μονάδων και αρθρωτών μονάδων υγείας
  • Δημιουργία περιοχών απομόνωσης/καραντίνας
  • Προμήθεια και παράδοση ιατρικών προμηθειών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ανοιχτές δομές φιλοξενίας
  • Προμήθεια και παράδοση φαρμάκων σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ανοιχτές δομές φιλοξενίας και προαναχωρησιακά κέντρα
  • Προμήθεια και παράδοση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για Νοσοκομεία και Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)