Διάρκεια Προγράμματος: 01.08.2016-31.08.2017

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι νεοαφιχθέντες έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις διαδικασίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους προκείμενου να λάβουν την πιο συμφέρουσα απόφαση για το μέλλον τους. Οι τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι νεοεισερχόμενοι μετανάστες και πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανήλικων, των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων που πάσχουν από ανίατη ασθένεια, των ηλικιωμένων, των γυναικών σε εγκυμοσύνη ή τοκετό, των μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα παιδιά, των θυμάτων βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης και των θυμάτων εμπορίας. 

Το κλιμάκιο που δραστηριοποιείται στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στη Σάμο και τη Λέσβο απαρτίζεται από τους εξής:

  • Ένα συντονιστή σε κάθε μονάδα (συνολικά 2) με κύριο καθήκον να εποπτεύει και να συντονίζει την παροχή ενημέρωσης από τους υπεύθυνους ενημέρωσης καθώς και το συντονισμό των διερμηνέων.
  • Τρεις Υπεύθυνους ενημερώσεων (συνολικά 6) που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επωφελούμενων που μόλις έφτασαν στη χώρα διαμέσου της θαλάσσιας οδού και μεταφέρονται στα Κ.Υ.Τ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή και εξακρίβωσή τους, (με σκοπό την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση της εθνικότητας, καθώς και της ταυτότητάς τους) και να παρασχεθεί ιατρικός έλεγχος και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η ομάδα ενημέρωσης του Δ.Ο.Μ. στοχεύει στην υποστήριξη των νεοαφιχθέντων όσον αφορά στην κατανόηση των διαδικασιών της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ), ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη διεύρυνση των πληροφοριών των επωφελούμενων σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές τους κατόπιν της άφιξής τους. Οι επιλογές των νεοαφιχθέντων παρουσιάζονται με ακρίβεια, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε θέση να συλλέξουν έγκυρες πληροφορίες που θα τους διευκολύνουν να αποφασίσουν με σύνεση για το μέλλον τους.
  • Τρεις Διερμηνείς (συνολικά 6) στα Αραβικά, Φαρσί/Νταρί και Ουρντού εφόσον αυτές είναι οι κύριες γλώσσες που ομιλούνται από την πλειοψηφία των νεοεισερχομένων.

Συντονιστής Προγράμματος: Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Περιγραφή Δράσης: Ορισμένες από τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο κέντρο, όσον αφορά στους υπηκόους τρίτων χωρών, είναι οι εξής: α) εξακρίβωση της ταυτότητας και της εθνικότητας, β) καταγραφή σε εθνική βάση δεδομένων, γ) ιατρική εξέταση και παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης, δ) ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ιδίως τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να τεθούν υπό διεθνή προστασία, και ε) ειδική μέριμνα για τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Η διερμηνεία αποτελεί προαπαιτούμενο προκειμένου να δημιουργηθεί δίαυλος επικοινωνίας με τους υπηκόους τρίτων χωρών. Οι διερμηνείς συνιστούν το σύνδεσμο των Υπευθύνων Ενημέρωσης του ΔΟΜ και του προσωπικού της ΥΠ.Υ.Τ. με τους νεοαφιχθέντες υπηκόους τρίτων χωρών. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους και να μεταφέρουν πληροφορίες για την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, τις απαιτούμενες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες γι' αυτούς, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους και τι είδους ιατρική/ψυχοκοινωνική βοήθεια είναι διαθέσιμη για αυτούς.

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από την Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης, Υπουργείο Μεταναστευτικής ΠολιτικήςEmergency Assistance of ISFB – Internal Security Fund

Τοποθεσία:

Λέσβος και Σάμος