Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2018

Περιγραφή: Ο ΔΟΜ παρέχει στήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση ώστε να περιορίσει τις συνέπειες της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και να ενδυναμώσει τους μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται αποκλεισμένοι στη χώρα ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, διασφαλίζοντάς τους επαρκές βιοτικό επίπεδο και υπηρεσίες και ενισχύοντας πρακτικές με βάση την κοινότητα.

Πυλώνες δράσης:

  • Συντονισμός (Site Management Support/SMS):  Ο ΔΟΜ παρέχει στήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση ως προς τον συντονισμό και την διοίκηση δομών φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (CCCM) και αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την διοικητική υποστήριξη και συντονισμό δέκα δομών στην Αττική, Κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, οι Συντονιστές Δομών (Facility Coordinators) μαζί με διερμηνείς του ΔΟΜ υποστηρίζουν τον εκάστοτε Διοικητή στην καθημερινή διοίκηση και οργάνωση των δράσεων και υπηρεσιών εντός της δομής. Οι εργαζόμενοι υποστήριξης κοινότητας (Community Support workers) εξασφαλίζουν την προστασία των ευάλωτων περιπτώσεων, διευκολύνουν την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και παραπέμπουν σε αρμόδιες δομές, ενώ παράλληλα προωθούν τη συμμετοχή της κοινότητας σε καθημερινές δραστηριότητες του χώρου (συντονισμός δομής, αυτοδιοίκηση, καθαρισμός/συντήρηση, ομάδες ενδυνάμωσης, ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση των εγκαταστάσεων).
  • Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη: Μέσω συνεργασίας με τους Γιατρούς του Κόσμου ο ΔΟΜ παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης μέσω ιατρικών ομάδων στις δομές φιλοξενίας που βρίσκονται σε Θερμοπύλες, Οινόφυτα και Σέρρες.
  • Φροντίδα και διατήρηση δομών φιλοξενίας: Μέσα από συνεχείς εκτιμήσεις των αναγκών στις δομές φιλοξενίας, ο ΔΟΜ υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις ως προς την στέγαση, την ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή, καθώς και την ασφάλεια και προστασία, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους φιλοξενούμενους μετανάστες και πρόσφυγες.
  • Ασφαλείς ζώνες για ασυνόδευτους ανήλικους (safe zones): Η λειτουργία ασφαλών χώρων προτάσσεται ως υψίστης σημασίας για την ψυχοκοινωνική ευημερία και υγεία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων. Λόγω της υψηλής ζήτησης και της περιορισμένης χωρητικότητας στις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας ανηλίκων, ο ΔΟΜ σε συνεργασία με ΜΚΟ λειτουργεί τρεις ασφαλείς ζώνες εντός των κέντρων φιλοξενίας της Ριτσώνας (Αττική), της Καβάλας και της Δράμας (Βόρεια Ελλάδα). Μέσω αυτής της δράσης, ο ΔΟΜ καλύπτει το υφιστάμενο κενό στην προστασία των ανηλίκων, παρέχει στοχευμένη βοήθεια στους ασυνόδευτους ανηλίκους μέχρι την παραπομπή τους σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας μέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και ελαττώνει τον αυξημένο κίνδυνο κακοποίησης και περαιτέρω βλάβης που βιώνουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά την παραμονή τους σε κέντρα φιλοξενίας.
  • Εκπαίδευση: Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο ΔΟΜ συμβάλλει στην υλοποίηση του επίσημου προγράμματος για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο επίσημο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα, ο ΔΟΜ διευκολύνει την μεταφορά των παιδιών σε/από δημοτικά σχολεία και γυμνάσια και εφοδιάζει τα παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και προστασία τους, τα παιδιά συνοδεύονται κατά την μετακίνησή τους από εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΟΜ.
Χρηματοδότηση

Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO)

Πεδίο δράσης
  • Αττική / Κεντρική Ελλάδα: Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Άγιος Ανδρέας ΙΙ, Ανδραβίδα, Θερμοπύλες
  • Βόρεια Ελλάδα: Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Δερβένι-ΑΛΕΞΥΛ
Σχετιζόμενα Πηγές
  1. Αφίσα
  2. Αφίσα