Νέα
Global

Ενημερωτικό φύλλο για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη (Ιανουάριος/Δεκέμβριος 2022)

Οι χώρες που καλύπτονται είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Μάλτα με στοιχεία για αφίξεις, άσυλο, επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μέρος για τις εμπειρίες των νέων και των νέων ενηλίκων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από έρευνες DTM στην Ισπανία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά κύρια σημεία:

  • Το 2022, περίπου 35.200 παιδιά έφτασαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Μάλτα (18% κορίτσια και 82% αγόρια). Αυτός ο αριθμός είναι κατά 46% υψηλότερος από τον συνολικό αριθμό αφίξεων το 2021 (24.147).
  • Περίπου το 67% των παιδιών που έφτασαν στην Ευρώπη το 2022 ήταν ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Οι κύριες εθνικότητες ήταν η Αίγυπτος, η Τυνησία, το Αφγανιστάν και η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας.
  • Από όλα τα παιδιά που αναζήτησαν διεθνή προστασία στην Ευρώπη το 2022 (234.710), περίπου 158.685 ή 69% καταγράφηκαν σε τέσσερις μόνο χώρες: Γερμανία (35%), Γαλλία (15%), Αυστρία (10%) και Ισπανία (9%) ). Το Αφγανιστάν, η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και η Σομαλία ήταν οι 3 πρώτες χώρες για παιδιά που αιτούνταν άσυλο για πρώτη φορά συνολικά. 
  • Το 2022, ο ΔΟΜ συνέχισε τη στήριξή του σε μετεγκαταστάσεις στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων στην Ελλάδα, τη Μάλτα και την Ιταλία. Περίπου 297 παιδιά μετεγκαταστάθηκαν με την υποστήριξη του ΔΟΜ από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 2022, σε στενή συνεργασία με συνεργαζόμενες κυβερνήσεις και φορείς εταίρους όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η UNICEF και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ), και υπό τον συνολικό συντονισμό του DG HOME.

Διαβάστε & Κατεβάστε: Overview of Trends January to December 2022 - Refugee and Migrant Children via Mixed Migration Routes in Europe Accompanied, Unaccompanied, and Separated