Νέα
Global

Η πρώτη ετήσια έκκληση του ΔΟΜ για 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών κρίσεων και την εκπλήρωση της δέσμευσης για ανάπτυξη

Γενεύη – Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) παρουσίασε σήμερα την πρώτη του Παγκόσμια Ετήσια Έκκληση για το 2024, ζητώντας 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τις δραστηριότητές του και να βοηθήσει στη δημιουργία ενός συστήματος που θα συμβάλλει στην ανάδειξη της μετανάστευσης ως δύναμη ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Έκκληση του ΔΟΜ επιδιώκει την εξεύρεση πόρων για να σώσει ζωές και να προστατεύσει τους ανθρώπους που μετακινούνται, να δώσει λύσεις στον εκτοπισμό και να διευκολύνει ασφαλείς οδούς για τακτική μετανάστευση -  αυτές είναι οι βασικές επιδιώξεις του νέου πενταετούς Παγκόσμιου Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΟΜ.

«Η παράτυπη και αναγκαστική μετανάστευση έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε γίνονται όλο και πιο περίπλοκες», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, Amy Pope, παρουσιάζοντας την Παγκόσμια Έκκληση στη Γενεύη. «Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μετανάστευση, όταν γίνεται σωστά, συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια ευημερία και πρόοδο είναι αδιάσειστα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή και έχουμε σχεδιάσει αυτήν την Έκκληση για να βοηθήσει στην υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης. Μπορούμε και πρέπει να δράσουμε καλύτερα».

Η πλήρης χρηματοδότηση θα επιτρέψει στον ΔΟΜ να εξυπηρετήσει σχεδόν 140 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικά εκτοπισμένων και των τοπικών κοινοτήτων που τους φιλοξενούν. Κυρίως, θα επιτρέψει επίσης την επέκταση του αναπτυξιακού έργου του ΔΟΜ, το οποίο βοηθά στην αποτροπή περαιτέρω εκτοπισμών.

Η έκκληση του ΔΟΜ περιλαμβάνει τα πιο κάτω αιτήματα:

  • 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διάσωση ζωών και την προστασία των ανθρώπων που μετακινούνται.
  • 2,7 δισεκατομμύρια για εργασίες που αφορούν σε λύσεις των εκτοπισμών συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
  • 1,6 δισεκατομμύρια για εργασίες που αφορούν στη διευκόλυνση τακτικών οδών μετανάστευσης.
  • 163 εκατομμύρια για την αναδιαμόρφωση του ΔΟΜ προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

«Η ολοκλήρωση της δουλειάς απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις από τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, μεμονωμένους χορηγούς και άλλους εταίρους», είπε ο Pope. «Αυτή η χρηματοδότηση θα αντιμετωπίσει το μεγάλο και διευρυμένο χάσμα μεταξύ αυτού που έχουμε και αυτού που χρειαζόμαστε για να κάνουμε σωστά τη δουλειά. Για αυτόν τον λόγο, για πρώτη φορά δρούμε προληπτικά  και προσεγγίζουμε εγκαίρως όλους τους εταίρους για να χρηματοδοτήσουμε αυτήν της ζωτικής σημασίας έκκληση».

Οι περιορισμένες οδοί τακτικής μετανάστευσης και η έλλειψη προστασίας καθιστούν τους ανθρώπους ευάλωτους στη βία, την εκμετάλλευση και τον κίνδυνο. Το έργο του ΔΟΜ για τους αγνοούμενους μετανάστες δείχνει ότι τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι πέθαναν ή εξαφανίστηκαν σε επικίνδυνα ταξίδια τα τελευταία εννέα χρόνια. Οι συνέπειες της υποχρηματοδοτούμενης, αποσπασματικής βοήθειας έχουν μεγαλύτερο κόστος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το χρηματικό επίπεδο, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον κίνδυνο που διατρέχουν οι άνθρωποι μέσω της παράνομης μετανάστευσης, της διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων.

Η επένδυση σε ποιοτική, συνεπή και ευέλικτη χρηματοδότηση θα εξορθολογίσει και θα βελτιστοποιήσει την ανταπόκριση του ΔΟΜ στις κρίσεις εκτοπισμού. Με την κατανομή πόρων σε ενέργειες κατάλληλης προετοιμασίας, ο Οργανισμός θα μειώσει αποτελεσματικά το συνολικό κόστος διαχείρισης κρίσεων.

Η μετανάστευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ανάπτυξης και ευημερίας. Συνολικά, 281 εκατομμύρια μετανάστες σε διεθνές επίπεδο παράγουν το 9,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η καλά διαχειριζόμενη μετανάστευση έχει τη δυνατότητα να προωθήσει αναπτυξιακά αποτελέσματα, να συμβάλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να προωθήσει ένα ασφαλέστερο και πιο ειρηνικό, βιώσιμο, και δίκαιο μέλλον. Ο ΔΟΜ θα επικεντρωθεί σε πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κλιματική προσαρμογή, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και υποστηρίζουν τις κυβερνήσεις στη διαχείριση της μετανάστευσης.

Η Παγκόσμια Έκκληση του ΔΟΜ προωθεί τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια των κρίσεων και μετά απ΄ αυτές, παράλληλα με την έγκαιρη δουλειά για την ανάδειξη του τεράστιου δυναμικού της μετανάστευσης για την οικονομική κι ανθρωπιστική ανάπτυξη.

***

Για περισσότερες πληροφορίες: media@iom.int