Νέα
Global

Ο ΔΟΜ εγκαινιάζει πρόγραμμα υποστήριξης με χρηματική βοήθεια στην Ουκρανία

Το πρόγραμμα του ΔΟΜ που βασίζεται στην παροχή μετρητών θα καλύψει πολλές περιοχές στην Ουκρανία για την υποστήριξη των ευάλωτων εκτοπισμένων ατόμων και των κοινοτήτων υποδοχής. Φωτογραφία:ΔΟΜ

Λβιβ/Ουκρανία  Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) εγκαινιάζει πρόγραμμα που βασίζεται στην παροχή χρηματικής βοήθειας στην Ουκρανία για να υποστηρίξει τις πιο ευάλωτες οικογένειες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε περιοχές που πλήττονται από εχθροπραξίες.

Με αρχική χρηματοδότηση από το Κεντρικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ (CERF), την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά, τη Γερμανία και το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), το πρόγραμμα του ΔΟΜ που βασίζεται στην παροχή χρημάτων θα καλύψει πολλές περιοχές της Ουκρανίας σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές κι άλλους ανθρωπιστικούς φορείς.

Η Περιφέρεια Ζακαρπάτια θα είναι η πρώτη περιοχή που θα υποστηριχθεί από το πρόγραμμα με στόχο να βοηθήσει 40.000 άτομα με χρηματικά ποσά που θα τους μεταφερθούν μέσω ταχυδρομείου ή άλλου παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ουκρανία, σε συντονισμό με τη Διοίκηση της Περιφέρειας και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής τους.

Η βοήθεια θα παρέχεται στις πιο ευάλωτες ομάδες μεταξύ των εσωτερικά εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής, όπως οι έγκυες και οι ανύπαντρες γυναίκες, οι οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι.
 
Σύμφωνα με έρευνα του ΔΟΜ για τον εκτοπισμό, που διεξήχθη μεταξύ 9 και 16 Μαρτίου στην Ουκρανία, από την αρχή του πολέμου, σχεδόν 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές εντός της χώρας. Οι δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας παραμένουν ο κύριος προορισμός για τους πρόσφατα εκτοπισμένους.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 500.000 εκτοπισμένοι έχουν φτάσει στην περιοχή της Ζακαρπάτια μέχρι στιγμής.

 «Η χρηματική βοήθεια σε μετρητά στη Ζακαρπάτια και σε άλλες περιοχές θα υποστηρίξει τις πιο ευάλωτες κοινότητες ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια, ενώ έμμεσα θα στηρίξει την τοπική οικονομία σε επίπεδο κοινοτήτων υποδοχής», δήλωσε ο Marco Chimenton, Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης του ΔΟΜ Ουκρανίας.

Εκτός από τη Ζακαρπάτια, η αποστολή του ΔΟΜ στην Ουκρανία έχει αναπτύξει την επιχειρησιακή παρουσία της στο Τσερνιβτσί, Ιβάνο-Φράνσκιβ, Λβιβ και Βίνιτσα για την παροχή πολύπλευρης κι ανθρωπιστικής βοήθειας σε εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, κοινότητες υποδοχής και άλλες πληγείσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών που είναι εγκλωβισμένοι στην Ουκρανία και θα χρειαστούν υποστήριξη για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους κατά τη διέλευση των συνόρων με την ΕΕ κι έπειτα.
 

***

Για περισσότερες πληροφορίες:
Safa Msehli, Email: smsehli@iom.int, Τηλ: +4179 403 5526,

Paul Dillon, Email: pdillon@iom.int, Τηλ: +41796369874