Νέα
Local

Ο ΔΟΜ ενισχύει την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας

Αθήνα – Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔOM) σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), υποστήριξε την ελληνική κυβέρνηση στην ενίσχυση των εθνικών υπηρεσιών υγείας.

Από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2023, η υποστήριξη του ΔΟΜ συνέβαλε στην ενίσχυση της ετοιμότητας του εθνικού συστήματος υγείας με την παροχή ιατρικού εξοπλισμού και παρείχε υποστήριξη στο ιατρικό προσωπικό σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και κοινοτήτων μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ο ΔΟΜ παρείχε ιατρικό εξοπλισμό σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών. Ο εξοπλισμός περιελάμβανε οκτώ νέες κινητές ιατρικές μονάδες πλήρως εξοπλισμένες με μικροβιολογική κλινική, ακτινολογική μονάδα, αίθουσες εξέτασης και ένα δωμάτιο νοσηλείας τεσσάρων κλινών το καθένα. Αυτός ο εξοπλισμός θα διευκολύνει την πρόσβαση μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα.

«Χάρη στη στενή συνεργασία μας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, αυτός ο απαραίτητος εξοπλισμός βοήθησε το ελληνικό σύστημα υγείας στη διαχείριση της πανδημίας COVID 19. Το έργο παρείχε χρηματοδότηση σε μια εποχή που η πανδημία έπληξε δυσανάλογα τις ευάλωτες κοινότητες. Αυτή η πρόσθετη υποστήριξη βοήθησε τις ελληνικές αρχές να προστατεύσουν καλύτερα τους ανθρώπους που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής, ενώ περιόρισε την πίεση στις υπάρχουσες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μονίκ Παριάτ.

«Η χρηματοδότηση βοήθησε στον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό, ενίσχυσε τον ιατρικό εξοπλισμό σε δημόσια νοσοκομεία, βοήθησε τις αρχές στη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων και την παροχή πρωτογενούς ιατρικής βοήθειας και τέλος παρείχε κινητές ιατρικές μονάδες, μονάδες απομόνωσης και καραντίνας σε κέντρα υποδοχής μεταναστών». 

ΙΟΜ

Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας, ο ΔΟΜ προμήθευσε τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, τις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας υγείας και τα κέντρα ταυτοποίησης σε όλη τη χώρα με:

106 κρεβάτια ΜΕΘ

83 φορητά ακτινολογικά μηχανήματα

205 λαρυγγοσκόπια

205 μηχανικούς αναπνευστήρες

140 οθόνες για ΜΕΘ

112 λαρυγγοσκόπια με βίντεο

145 μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών

824 παλμικά οξύμετρα και

272 οθόνες για ιατρικά εξαρτήματα

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε θεμελιώδης για την άμβλυνση της πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά το ξέσπασμα της πανδημίας», δήλωσε ο Τζιανλούκα Ρόκκο, Eπικεφαλής του ΔΟΜ στην Ελλάδα. «Παρά τις προκλήσεις, συνεργαστήκαμε με όλους τους  εταίρους για να βελτιώσουμε τις δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας προς όφελος τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και των μεταναστών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε βασικό ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειες σε εγκαταστάσεις υγείας σε όλη τη χώρα. Η ισόνομη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα για όλους».

ΙΟΜ

Η προμήθεια των κινητών μονάδων, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ESI, που υλοποιείται από τον ΔΟΜ με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).