Νέα
Local

Ο ΔΟΜ, η ΕΕ και οι εθνικές αρχές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναβαθμίσουν τις υποδομές πρώτης υποδοχής στην Κύπρο

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε στενή συνεργασία με τις Κυπριακές αρχές και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαμβάνει την αναβάθμιση του πρώτου κέντρου υποδοχής «Πουρνάρα».

Με στόχο τη βελτίωση της πρώτης υποδοχής και τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο υποδοχής και την καλύτερη ανταπόκριση στις συνθήκες πίεσης που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια στον χώρο της μετανάστευσης, ο ΔΟΜ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές ενώνουν τις δυνάμεις τους κι αναλαμβάνουν τις απαραίτητες εργασίες αναδιαμόρφωσης και συντήρησης, ώστε να διασφαλίσουν ασφαλή και αξιοπρεπή προσωρινή στέγαση για τους μετανάστες που φτάνουν στην Κύπρο, κι επιπρόσθετα να αναβαθμίσουν τον ρυθμό των διαδικασιών πρώτης υποδοχής.

Με γνώμονα τα πρότυπα της ΕΕ, έχουν προβλεφθεί επιπλέον έως και 1.240 θέσεις φιλοξενίας, μέσω της εγκατάστασης προκατασκευασμένων μονάδων, διασφαλίζοντας επαρκείς συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, τις απαραίτητες υποδομές για τη διαδικασία ελέγχου, ταυτοποίησης και καταγραφής των νεοαφιχθέντων μεταναστών και τους κοινόχρηστους χώρους για δραστηριότητες που στόχο έχουν να βελτιώσουν τη βραχεία περίοδο διαμονής τους στο κέντρο υποδοχής.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας με 984 θέσεις, ώστε να διαμένουν οι μετανάστες έως ότου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο κέντρο υποδοχής.

«Σύμφωνα με την εμπειρία του ΔΟΜ, ένα σύγχρονο σύστημα υποδοχής με λειτουργικές εγκαταστάσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης. Χάρη στην ΕΕ και τις Κυπριακές αρχές θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε το κέντρο πρώτης υποδοχής, το οποίο θα υποστηρίξει την Κύπρο ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη μετανάστευση και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες πρώτης υποδοχής», δήλωσε ο Gianluca Rocco, Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας.

Ο ΔΟΜ στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στην Κύπρο (ΠΟΥΡΝΑΡΑ 2023)», που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ - DG HOME, θα διασφαλίσει την προμήθεια, παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού και επίπλων που για τους πρόσφατα ανακαινισμένους χώρους.