Νέα
Global

Ο ΔΟΜ, η Ύπατη Αρμοστεία και η UNICEF καλούν τα ευρωπαϊκά κράτη να τερματίσουν την κράτηση των παιδιών

Οι νέες συστάσεις που εκδόθηκαν από τους τρεις οργανισμούς προτείνουν λύσεις και εναλλακτικές στη συνεχιζόμενη πρακτική της κράτησης παιδιών αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ευρώπη

Γενεύη, 5 Ιουλίου 2022 - Μέσα από ένα ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύουν σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), περιγράφουν λεπτομερώς την πρακτική της διοικητικής κράτησης παιδιών σε χώρες της Ευρώπης και προτείνουν μια σειρά από εναλλακτικά μέτρα και συστάσεις προκειμένου να βοηθήσουν τις χώρες να τερματίσουν την παιδική κράτηση.

Η κράτηση έχει σοβαρό και αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία των παιδιών και μπορεί να έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική τους ανάπτυξη. Η θέση σε κράτηση είναι γνωστό ότι επιδεινώνει την ψυχολογική δυσφορία και τα παιδιά που κρατούνται είναι εκτεθειμένα σε φαινόμενα όπως η κατάθλιψη και το άγχος, αλλά και η βία και η κακοποίηση.

«Αρκετές χώρες στην Ευρώπη έχουν αποδείξει ότι τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα για παιδιά και οικογένειες, μπορούν να είναι ασφαλή, αξιοπρεπή και αποδοτικά οικονομικά. Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να υιοθετήσουν μια τέτοια προσέγγιση προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών», ανέφερε η Pascale Moreau, Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας για την Ευρώπη.

Στην κοινή ανασκόπηση που διεξήγαγαν ο ΔΟΜ, η Ύπατη Αρμοστεία και η UNICEF σε 38 χώρες σε όλη την Ευρώπη, οι τρεις οργανισμοί εντόπισαν πολλά ανησυχητικά παραδείγματα παιδικής κράτησης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι εναλλακτικά της κράτησης μέτρα, όπως η υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση, η ανάδοχη φροντίδα και η φροντίδα στο πλαίσιο της οικογένειας, καθώς και άλλα παιδοκεντρικά και φιλικά προς τα παιδιά μοντέλα εφαρμόζονται ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προσφέροντας βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τα κράτη υποδοχής.

«Τα παιδιά που μετακινούνται είναι πρώτα απ’ όλα παιδιά, ανεξάρτητα από το πού είναι και το λόγο για τον οποίο άφησαν τα σπίτια τους. Η κράτηση παιδιών δεν είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον τους. Αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων τους και πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο», δήλωσε η Afshan Khan, Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και Ειδική Συντονίστρια για την Προσφυγική και Μεταναστευτική Ανταπόκριση στην Ευρώπη.

Οι συστάσεις που διατυπώνονται από τους τρεις οργανισμούς περιλαμβάνουν την επέκταση των εναλλακτικών την κράτησης μέτρων για παιδιά και οικογένειες, μέσα από την επένδυση στις συνθήκες υποδοχής και τα εθνικά συστήματα παιδικής προστασίας και την ενίσχυση της δυνατότητας συλλογής και παρακολούθησης των εθνικών δεδομένων τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η ενότητα της οικογένειας και το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού συμπορεύονται στο πλαίσιο της ανθρώπινης μετακίνησης. Ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να εργαστούν για να αντικαταστήσουν την κράτηση παιδιών και οικογενειών που μετακινούνται με προγράμματα που βασίζονται στη δημιουργία κοινοτήτων, στη αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων και άλλες εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στα δικαιώματα, οι οποίες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχείς», δήλωσε ο Ola Henrikson, Περιφερειακός Διευθυντής του ΔΟΜ για τον ΕΟΧ, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Διαβάστε το Ενημερωτικό Σημείωμα (Advocacy Brief) εδώ

 

Σημείωση για τους Συντάκτες:

Το Ενημερωτικό Σημείωμα είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των τριών οργανισμών, η οποία έχει οδηγήσει στην έκδοση αρκετών κοινών δημοσιεύσεων σχετικά με την κατάσταση των παιδιά που είναι πρόσφυγες, μετανάστες και ασυνόδευτα στην Ευρώπη. Στις δημοσιεύσεις περιλαμβάνεται το ενημερωτικό σημείωμα για την πρόσβαση στην εκπαίδευση του Σεπτεμβρίου του 2019, καθώς και εξαμηνιαία ενημερωτικά δελτία με τάσεις και στατιστικά για τα συνοδευόμενα, ασυνόδευτα και χωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη.

Σχετικά με τον ΔΟΜ

Ως ο κορυφαίος διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης, με 174 κράτη μέλη και παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για την προώθηση της ασφαλούς, ανθρώπινης και εύρυθμης μετανάστευσης προς όφελος των μεταναστών και της κοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΜ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.iom.int

Σχετικά με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προστατεύει τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω συγκρούσεων και διώξεων. Σώζουμε ζωές, προστατεύουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων και τους βοηθάμε να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.unhcr.org/europe και για την Ελλάδα το www.unhcr.gr

Σχετικά με τη UNICEF

Η UNICEF μέσα από τα προγράμματά της προωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού. Μαζί με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 190 χώρες και περιοχές ώστε να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πράξη, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας προς όφελος των πλέον ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών αλλά και όλων των παιδιών του κόσμου.

Μάθετε περισσότερα για το έργο της στην Ελλάδα και τον κόσμο στο https://www.unicef.org/greece/  

 ***

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΟΜ:  Χριστίνα Νικολαΐδου, iomathensmedia@iom.int, +30 210 99 19 040

UNHCR: Louise Donovan, donovan@unhcr.org, +30 693 668 8157

UNICEF: Όλγα Σιώκου Σιόβα, osiokou-siova@unicef.org, +30 211 2340 297