Νέα
Local

Παροχή στέγασης και προστασίας σε περισσότερα από 3,000 ασυνόδευτα παιδιά

Αθήνα - Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, ανακοινώνουν ότι 3.173 ασυνόδευτα παιδιά που ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες στην Ελλάδα, έλαβαν υπηρεσίες προστασίας και στέγασης από την αρχή του 2022 έως και τις 31 Οκτωβρίου του 2023. 

Ο ΔΟΜ, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ), που έχει ως σκοπό τον εντοπισμό και την άμεση στέγαση σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας, ασυνόδευτων παιδιών που διαβιούν σε καθεστώς αστεγίας ή σε επισφαλείς συνθήκες, λειτουργεί πανελλαδικά, σήμερα, πέντε δομές επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, συνολικής χωρητικότητας 200 θέσεων.  

Στις ανωτέρω δομές, παρέχεται ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη ενώ κατά την διαμονή των παιδιών σε αυτές, ολοκληρώνεται και η καταγραφή του αιτήματός τους για διεθνή προστασία. Κατά τη διαμονή των παιδιών,  λαμβάνει χώρα εξατομικευμένη εκτίμηση των αναγκών των παιδιών, εκτιμώνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντός τους με σκοπό την ανεύρεση κατάλληλου πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας.  

Από τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν, 1.273 εντοπίστηκαν σε συνθήκες αστεγίας, 811 εντοπίστηκαν από τις ελληνικές αρχές, 431 βρίσκονταν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, και 402 σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Μεταξύ των παιδιών, 2.844 ήταν αγόρια και 329 κορίτσια, προερχόμενα κυρίως από το Αφγανιστάν (1.106), το Πακιστάν (638), τη Σομαλία (446), τη Συρία (254) και την Αίγυπτο (231). 

Ο ΔΟΜ σε συνεργασία με τον ΕΜΕΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξασφάλισαν μέχρι σήμερα βιώσιμες λύσεις για συνολικά 2.328 παιδιά. 1.994 παραπέμφθηκαν σε μόνιμες δομές φιλοξενίας, 131 ενηλικιώθηκαν, 107 ζουν σε δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης και 89 επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα.  

Τα παιδιά που εντοπίζονται άστεγα ή σε επισφαλείς συνθήκες παραπέμπονται στον ΕΜΕΑ μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής Εντοπισμού κυρίως από τις ελληνικές αρχές (Αστυνομία, Υπηρεσία Ασύλου, Νοσοκομεία κ.α) και τους συνεργαζόμενους φορείς του ΕΜΕΑ, ήτοι την Άρσις στην Θεσσαλονίκη και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Αθήνα (μέσω κινητών μονάδων και γραφείων ενημέρωσης), και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παιδικής προστασίας. 

 

Από τον Μάρτιο του 2023 έως και σήμερα, οι δομές επείγουσας φιλοξενίας χρηματοδοτούνται από την Ελβετική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Ελβετίας - Ελλάδας. 

Από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο του 2023 η δράση χρηματοδοτούνταν μέσω δωρεάς του Υπουργείου Εξωτερικών της Δανίας. 

 

Αναλυτικά τα στοιχεία εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες, Χριστίνα Νικολαΐδου - Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΔΟΜ Ελλάδας, 

 cnikolaidou@iom.int