Περιγραφή: Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Protecting Children in the context of the Refugee and Migrant Crisis in Europe”, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς UNHCR , UNICEF και την οργάνωση «Save the Children» υλοποιούν κοινό σχέδιο δράσης κατά της παιδικής κακοποίησης και υπέρ της προώθησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών αιτούντων άσυλο σε όλα τα σημεία της διαδρομής τους από την  είσοδό τους στην Ευρώπη έως τον τελικό προορισμό τους. Οι τέσσερις οργανισμοί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται ενεργά στην υποστήριξη εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων στην αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. 

Στόχος Προγράμματος : Στόχος του προγράμματος, μέσω της κοινής δράσης των φορέων, είναι η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών δομών και δράσεων για την προστασία των παιδιών που φτάνουν είτε στην Ελλάδα μέσω των θαλασσίων συνόρων, είτε σε άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεινόμενες χώρες συμπεριλαμβάνουν αυτές οι οποίες αποτελούν είτε σημείο εισόδου, είτε ενδιάμεσο προορισμό, είτε τελικό προορισμό μέσω της χορήγησης ασύλου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΔΟΜ θα δραστηριοποιηθεί σε 7 χώρες – μέλη της ΕΕ:  στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Αυστρία. Η ταυτόχρονη υλοποίηση του Προγράμματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη αποσκοπεί στην εναρμόνιση των διαδικασιών για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών αιτούντων άσυλο σε εθνικό επίπεδο υπό το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

Μέσω του προγράμματος ο ΔΟΜ αποσκοπεί και διασφαλίζει:

  • Την πρόληψη της βίας εναντίον των ανηλίκων προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβάνοντας την εμπορία ανθρώπων, και στο σεβασμό των δικαιωμάτων τους σε όλα τα σημεία της διαδρομής τους, συμπεριλαμβάνοντας τα σημεία εισόδου, τα hotspots, τις δομές φιλοξενίας (ανοιχτές και κλειστές) όπως και κάθε μεταβατικό σημείο παραμονής τους έως τον τελικό προορισμό τους.
  • Την υποστήριξη και ενίσχυση των εθνικών συστημάτων προστασίας των ανηλίκων προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο.
  • Την ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων για την προστασία των ανηλίκων προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο από επαγγελματίες ειδικούς που έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους, κυβερνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές.
  • Τη συντονισμένη συλλογή στατιστικών δεδομένων και παρακολούθηση της κατάστασης των ανηλίκων προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο μέσω του κοινού δικτύου ενημέρωσης εκ μέρους όλων των φορέων.
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από την Γενική Διεύθυνση DG JUSTICE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ομάδες Στόχοι- Επωφελούμενοι
  • Tα φυσικά πρόσωπα- ανήλικοι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι (Unaccompanied Migrant Children), ανήλικοι σε κίνδυνο (Children at Risk) και οι ανήλικοι εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων (Children Potential Victims of Human Trafficking).
  • Τα νομικά πρόσωπα, Κυβερνητικές Υπηρεσίες & Αρχές για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμούς. 
Σχετιζόμενα Πηγές

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Υλικό

 

Επιπλέον πληροφορίες: