Διάρκεια: 01/01/2020-30/06/2021

Περιγραφή: Μέσω αυτής της δράσης, ο ΔΟΜ υποστηρίζει την Ελληνική Κυβέρνηση ως προς τη διοίκηση όλων των δομών που λειτουργούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπών και εναρμονισμένων προτύπων υποδοχής για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας. Ως εξουσιοδοτημένη αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΔΟΜ αναπτύχθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τους παρακάτω οργανισμούς-εταίρους: UNICEF, Danish Refugee Council Greece (DRC Greece), Arbeiter Samariter Bund (ASB), Δήμος Αθηναίων (μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Αθήνας - ADDMA), ARSIS, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR), METAdrasi, Ζεύξις και Terre des Hommes. 

Πυλώνες δράσης:

  • Συντονισμός (Site Management Support/SMS): Καθημερινή υποστήριξη ως προς τον συντονισμό και τη διοίκηση δομών φιλοξενίας μέσω της παροχής υπηρεσιών όπως: διαχείριση δεδομένων, διαδικασίες υποδοχής και ανακατανομής, διανομής, φροντίδας και συντήρησης.
  • Προστασία: Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων μέσω παροχής άμεσης βοήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη και την προστασία των παιδιών, καθώς και τη δημιουργία ασφαλών χώρων για παιδιά και γυναίκες.
  • Διερμηνεία: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των επωφελούμενων με τους φορείς της δομής, καθώς επίσης και με νοσοκομεία.
  • Άτυπη εκπαίδευση: Εξασφάλιση πρόσβασης σε παιδιά και νέους σε ποιοτική εκπαίδευση προσφέροντας ευκαιρίες άτυπης εκπαίδευσης, μέσω μαθημάτων υποστήριξης κατ' οίκον για παιδιά, εκπαιδευτικών επισκέψεων και άλλων.
  • Κοινοτική υποστήριξη και συμμετοχή: Παροχή υπηρεσιών πληροφοριών και χαρτογράφησης, με σκοπό την ενθάρρυνση της ένταξης των δικαιούχων και την προώθηση της συμμετοχής τους σε αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ευκαιρίες διαβίωσης εντός και εκτός των δομών. 
  • Ασυνόδευτα παιδιά: Προστασία ασυνόδευτων παιδιών μέσω της λειτουργίας των υφιστάμενων Ασφαλών Ζωνών (Safe Zones) εντός των δομών φιλοξενίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την παροχή φαγητού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εξειδικευμένης νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
  • Τεχνική υποστήριξη στις Ελληνικές αρχές: Στοχευμένη εκπαίδευση και παροχή λειτουργικής υποστήριξης στις Ελληνικές αρχές για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της παράδοσης των υπηρεσιών στην κυβέρνηση της Ελλάδας.
Χρηματοδότηση

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME)

Σχετιζόμενες Πηγές

SMS Factsheets

This our story - Booklet