Διάρκεια:

Temporary Shelter and Protection for the Most Vulnerable Migrants in Greece (FILOXENIA): 01/10/2018 – 15/10/2019

Temporary accommodation of vulnerable migrants in Greece in emergency hotel facilities (FILOXENIA II): 16/10/2019 – 30/4/2021

  • Επείγουσα στέγαση (FILOXENIA – FILOXENIA II): Παροχή στέγασης υπό αξιοπρεπείς συνθήκες σε προσωρινές δομές φιλοξενίας μέσω της ενεργοποίησης 6.000 θέσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
  • Προστασία (FILOXENIA – FILOXENIA II): Βασικές υπηρεσίες προστασίας που εξασφαλίζουν τον εντοπισμό και την παροχή βοήθειας στον ευάλωτο πληθυσμό που διαμένει σε όλες τις στοχευμένες εγκαταστάσεις, παρέχοντας διαχείριση περιπτώσεων και παρακολούθηση (παιδική προστασία, γενική προστασία κατά της βίας και της κακοποίησης), καθώς και παραπομπές σε σχετικούς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες, κατά περίπτωση.
  • Διερμηνεία (FILOXENIA – FILOXENIA II): Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των επωφελούμενων.
  • Εργασίες κατασκευής (FILOXENIA): Εργασίες κατασκευής σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.
  • Υποστήριξη μεταφορών πληθυσμού από τα νησιά (FILOXENIA II): Υποστήριξη των ελληνικών αρχών στη μεταφορά ευάλωτων αιτούντων άσυλο από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Χρηματοδότηση

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME)