Διάρκεια: 1 Δεκεμβρίου 2017 - 30 Ιουνίου 2019

Περιγραφή:

  • Στοχευμένες παρεμβάσεις παροχής υπηρεσιών προστασίας στη Χίο.
  • Βελτίωση των χώρων διαμονής και παροχή υπηρεσιών προστασίας στη Λέσβο (Μόρια).
  • Παροχή υποστήριξης στη λειτουργία δομών φιλοξενίας του Ελληνικού Σταυρού (ΕEΣ) στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα.
  • Ανακατασκευές για την ίδρυση μακροχρόνιων ξενώνων για ασυνόδευτα ανήλικα (Περιφέρεια Ηπείρου).
  •  Υποστήριξη της ΜΚΟ "Ευρωπαϊκή Έκφραση" που είναι ήδη υπεύθυνη για το SMS στον Ελαιώνα.

Αναλυτικά:
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ότι δεν πρέπει να διαμένουν παιδιά κάτω από ανεπαρκείς συνθήκες προστασίας και ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα θα πρέπει να απολαμβάνουν εξειδικευμένης φροντίδας, ο ΔΟΜ στοχεύει στην παροχή επείγουσας βοήθειας και διασφάλισης της ευημερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα μέσω ασφαλών καταλυμάτων και εξασφάλισης των ειδικών αναγκών τους.

Μέσω προγράμματος, ο ΔΟΜ εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε ασυνόδευτα ανήλικα που κατοικούν σε ελλιπείς εγκαταστάσεις και χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα.
Ο ΔΟΜ ενισχύει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στέγασης και προστασίας για τα ασυνόδευτα ανήλικα στα νησιά, όπου παρατηρούνται σήμερα τεράστια κενά. Συγκεκριμένα, στη Λέσβο δημιουργήθηκαν 88 επιπλέον νέες θέσεις, ενώ οι υπάρχουσες θέσεις στη Λέσβο (80) και στη Χίο (90) διατηρήθηκαν και ενισχύθηκαν με νέο εξοπλισμό για βελτίωση της διαμονής τους.

Επιπλέον, υποστηρίζοντας τη λειτουργία δύο δομών φιλοξενίας του ΕΕΣ, ο ΔΟΜ υποστηρίζει τη λειτουργία τους και συμβάλλει στο να αποτρέψει την απώλεια 60 θέσεων στην ηπειρωτική χώρα.
Τέλος, με την παροχή υπηρεσιών και άμεσης βοήθειας για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, ο ΔΟΜ υποστηρίζει τις εθνικές αρχές και ενισχύει τους υφιστάμενους μηχανισμούς για την μετακίνηση των ασυνόδευτων ανήλικων από ακατάλληλες εγκαταστάσεις καθώς και τη μεταφορά τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για μετάβαση στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού.

Ο ΔΟΜ θα ανακατασκευάσει κτίρια κατάλληλα για χρήση μακροχρόνιας διαμονής/ ξενώνες για ασυνόδευτα ανήλικα, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια, αρωγή και προστασία τους. Ο ΔΟΜ πρόκειται να δημιουργήσει έως και 320 θέσεις για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης  ώστε  να ανταποκριθεί στις επικείμενες ανάγκες της τοποθέτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο ΔΟΜ θα υποστηρίξει επίσης τη ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Έκφραση στην παροχή SMS δραστηριοτήτων στον καταυλισμό του Ελαιώνα που διαχειρίζεται το RIS για τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2018 για να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο  κενό στην παροχή υπηρεσιών.

Χρηματοδότηση

MRF grant, CEB

Περιοχές δράσης

Λέσβος, Χίος, Αθήνα, Καλάβρυτα, και άλλες περιοχές της Ελλάδας.