Νέα
Global

Ο ΔΟΜ Ελλάδος ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα «Υποβοηθούμενη Εθελοντική Επιστροφή και Επανένταξη Μεταναστών με ευαλωτότητα»

Αθήνα - Ο ΔΟΜ Ελλάδας ολοκλήρωσε με επιτυχία την εθελούσια επιστροφή 229 ευάλωτων υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια μέσω του έργου «Υποβοηθούμενη Εθελοντική Επιστροφή και Επανένταξη Μεταναστών» που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Άσυλο και Μετανάστευση (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) από τον ΔΟΜ. 

Μέσω του προγράμματος, ο ΔΟΜ παρείχε βοήθεια σε 229 μετανάστες με ευαλωτότητα. Πιο συγκεκριμένα, 111 μετανάστες ατομικά και 41 οικογένειες, έλαβαν προσαρμοσμένη/εξατομικευμένη υποστήριξη επιστροφής και επανένταξης. 

«Ο ΔΟΜ συνεχίζει να βοηθά τους μετανάστες που επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και συμβάλλει στη βιώσιμη επανένταξή τους - ειδικά για όσους βρίσκονται σε συνθήκες ευαλωτότητας», δήλωσε ο Gianluca Rocco, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι έλαβαν συμβουλευτική που αφορά  την επιστροφή και επανένταξή τους πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, αεροπορικά εισιτήρια, υποστήριξη για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, βοήθεια πριν την αναχώρηση στο αεροδρόμιο, εφάπαξ χρηματική επιχορήγηση για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά την άφιξή τους στη χώρα προέλευσης, βοήθεια διέλευσης και βοήθεια υποδοχής κατά την άφιξη όπου κρίθηκε αναγκαίο. 

«Εκ μέρους των χρηματοδοτών - συνεργατών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΔΟΜ για την εξαίρετη προσπάθεια που έγινε σχετικά με την ασφαλή επιστροφή μεταναστών την χώρα καταγωγής τους. Το προσωπικό του ΔΟΜ υποστήριξε τους ωφελούμενους με υπηρεσίες προστασίας και ιατρικές συμβουλές, όποτε κρίθηκε απαραίτητο. Ο ΔΟΜ, ως μακροχρόνιος συνεργάτης μας έχει μεγάλη και ολοκληρωμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και έχει υπάρξει άριστος συνεργάτης σε αυτή τη σημαντική αποστολή”, ανέφερε η Hanne Merete Jendal, Ανώτατη Σύμβουλος στην Διεύθυνση Μετανάστευσης UDI. 

Παράλληλα, οι δικαιούχοι του προγράμματος έλαβαν βοήθεια επανένταξης με βάση τις ανάγκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις τους. Η βοήθεια επανένταξης παρασχέθηκε σε είδος. Σε συνεργασία με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες προέλευσης, οι δικαιούχοι υποστηρίχθηκαν με δράσεις που στηρίζουν την δημιουργία εισοδήματος, όπως έναρξη μικροεπιχειρήσεων ή/και επαγγελματική κατάρτιση, προσωρινή στέγαση, ιατρική υποστήριξη, υλική βοήθεια και άλλα είδη βοήθειας. 

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα επιστρέψουμε στη Γεωργία χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ζούμε σε ένα μικρό χωριό εκεί, οπότε με τη βοήθεια επανένταξης που έλαβα θα δημιουργήσω τη δική μου φάρμα γαλακτοπαραγωγής για να στηρίξω την οικογένειά μου», είπε ο Dato, δικαιούχος του προγράμματος. 

Η αποστολή του ΔΟΜ στην Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως, στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Υποβοηθούμενης Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης, δεδομένου ότι από το 2010 έχει βοηθήσει περισσότερους από 59.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα, έχει βοηθήσει περισσότερους από 10.900 ανθρώπους να ολοκληρώσουν με επιτυχία εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης που υποστηρίζουν τους ίδιους, τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία. 

 

** Ο ΔΟΜ επί του παρόντος δεν στηρίζει εθελούσιες επιστροφές στη Συρία, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία και το Σουδάν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Χριστίνα Νικολαΐδου, ΔΟΜ Ελλάδας, Τηλ: 210 9919040 

Email: cnikolaidou@iom.int