Νέα
Local

Παρουσίαση του προγράμματος «Rightlines: Σχεδιασμός πολιτικών και δράσεων για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα ελληνικά και κυπριακά σύνορα»

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, το Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Κυπριακή Αστυνομία, εγκαινίασαν σήμερα το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Rightlines: Σχεδιασμός πολιτικών και δράσεων για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα ελληνικά και κυπριακά σύνορα».

Το πρόγραμμα στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι μεταναστευτικές ροές και η διασυνοριακή κινητικότητα συμμορφώνονται πλήρως με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τυγχάνουν καλής διαχείρισης με γνώμονα την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια όλων των ανθρώπων που μετακινούνται, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ευάλωτων μεταναστών.

«Η διευκόλυνση της εύρυθμης μετανάστευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής και του οράματος του ΔΟΜ. Στο πλαίσιο του προγράμματος Rightlines, εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για την ενίσχυση της προστασίας και της προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε δράσεις και πολιτικές διαχείρισης των συνόρων. Αυτές οι προσπάθειες θα ενισχύσουν την ανθρωπιστική και χωρίς διακρίσεις ανταπόκριση, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια όλων όσοι μετακινούνται», δήλωσε ο Gianluca Rocco, Επικεφαλής της Αποστολής του ΔΟΜ στην Ελλάδα.

«Μια επιτυχημένη μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι τόσο αποτελεσματική έναντι των παράτυπων ροών όσο και ανθρώπινη σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες. Είμαστε ανθρωπιστές αλλά δεν είμαστε αφελείς», δήλωσε ο Δημήτρης Καιρίδης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Το πρόγραμμα Rightlines είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της αποστολής της ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρωπιά και ακρίβεια. Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του ΔΟΜ, της Ελλάδας και της Κύπρου, συμβάλλουμε σε μια διαχείριση των συνόρων που όχι μόνο σέβεται αλλά προωθεί ενεργά τα θεμελιώδη δικαιώματα, διασφαλίζοντας μια αξιοπρεπή και δίκαιη προσέγγιση για όλους. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί απόδειξη της συλλογικής μας δέσμευσης για την υποστήριξη των βασικών αξιών της ΕΕ στα σύνορά μας», ανέφερε η Beate Gminder, η οποία ασκεί καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας της DG HOME στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Rightlines

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται μια σειρά δράσεων σε σχέση με την πολιτική διαχείρισης των συνόρων σε Ελλάδα και Κύπρο. Θα περιλαμβάνουν εκπαίδευση και πρακτική άσκηση του προσωπικού πρώτης γραμμής σε Ελλάδα και Κύπρο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Θα διεξαχθεί επίσης έρευνα για την ανάπτυξη και τελικά την εφαρμογή Στρατηγικής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σχεδίου δράσης στην Ελλάδα.

«Η ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα και του αντίστοιχου σχεδίου δράσης στην Ελλάδα θα αποτελέσουν τη βάση και το σημείο αναφοράς στη χώρα, για την αποτελεσματική προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα λειτουργήσουν ως πολύτιμα εργαλεία στην προσπάθεια της ΕΕ για ένα συνεκτικό ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των συνόρων, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Σολκίδης, Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον θεσμικό της ρόλο στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων, η Αστυνομία Κύπρου καταβάλλει συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών», δήλωσε η Χρύσω Αγγελή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών της Αστυνομίας Κύπρου.

Η διάσωση ζωών και η προστασία των ανθρώπων που μετακινούνται βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου του ΔΟΜ, σε συνδυασμό με δραστικές λύσεις για τον εκτοπισμό και τη διευκόλυνση των νόμιμων μεταναστευτικών οδών, που θα συμβάλλουν σε μία  μετανάστευση ασφαλέστερη που θα αποδυναμώσει τα κίνητρα για εμπορία και διακίνηση, εκμετάλλευση και κακοποίηση ανθρώπων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Χριστίνα Νικολαΐδου, ΔΟΜ Ελλάδας, cnikolaidou@iom.int