Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ενεργοποιεί ομάδες και ενισχύει την παρουσία του στην Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες των Ουκρανών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, των εσωτερικά εκτοπισμένων και των εγκλωβισμένων υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτή η σελίδα συγκεντρώνει επικαιροποιημένα νέα και πηγές που σχετίζονται με την ανταπόκριση του ΔΟΜ στην Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις γραμμές βοήθειας του ΔΟΜ για την υποστήριξη ατόμων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και σε διάφορες χώρες.

Η βασική προτεραιότητα του Οργανισμού είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα – συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών – και η πρόσβασή τους σε βοήθεια. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας ο έλεγχος και η αξιολόγηση πιθανών καταστάσεων ευαλωτότητας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, της προστασίας των παιδιών, της υγείας, σωματικής και ψυχικής και της άφιξης πιο ευάλωτων ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, τραυματιών ή ασθενών.